Vi bruger virksomhedsoplysningerne til at identificere dit kundeforhold hos DataLøn. Det er derfor vigtigt at du udfylder alle felterne korrekt.

Bruges til SMS med pinkode til DataLøns Login-modul

E-mail adressen benyttes også som brugernavn i DataLøns Login-modul

Det er vigtigt at du tilføjer de korrekte navne på den eller de tegningsberettigede i din virksomhed. En tegningsberettiget er en fysisk person, der har ret til at afgive formueretligt bindende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på et selskabs vegne.

Hvis virksomheden er en forening, fond eller selvejende institution bedes du vedhæfte vedtægter og referat af seneste generalforsamling for hurtigere at kunne behandle din sag

* Skal udfyldes

Bekræftelse
Vi gør opmærksom på, at opgaven faktureres i henhold til gældende